درود مهمان گرامی!   ورود   )^(   ثبت نام زمان کنونی: ۲-۲-۱۳۹۷, ۰۳:۲۷ عصرارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

حالت موضوعی | حالت خطی
معنی بعضی از اسامی رایج در باشگاههای کیو کوشین کاراته
نویسنده پیام
مدیر بازنشسته تالار
مدیر بازنشسته
***
غایب
ارسال‌ها: 29,087
تاریخ عضویت: ۱۳ شهريور ۱۳۸۹
اعتبار: 115
سپاس ها 0
سپاس شده 1082 بار در 1049 ارسال
ارسال: #1
Rainbow معنی بعضی از اسامی رایج در باشگاههای کیو کوشین کاراته

1- آرم کانکور وی بازو:سمبل کیوکوشین
2-آرم روی سینه چپ:نوشته کیوکوشین

3- کیو کو:نهایت 4- شین: حقیقت
5- کیو کوشین :نهايت حقيقت
6- کارا:خالی
7- ته : دست
8- کاراته: دست خالي
9- دو: راه وروش
10- کا: محصل
11- کای : تشکیلات
12- کاراته کا : محصول کاراته
13- دوجو : محل باشگاه
14- تاتمی : محل تمرین و مبارزه
15- دان: درجه
16-کیو : کلاس
17- کوهان: مبتدی
18- سن سی : معلم
19- سمپای:کمربند سیاه ارشد
20- شی هان : سر استاد
21- کانچو:استاد اعظم (رهبر)
22- سوسای : استاد استادان
23- شیمبان : هیئت داوران
24-فوکوشین : داور کنار
25- شوشین : داوروسط
26-اوس : تواضع و فروتنی (احترام)
27- ری : احترام
28-سن سی ری : احترام به استاد
29- اوتوگانی:احترام به یکدیگر
30-آریگاتوگزائیماشتا : خیلی متشکرم
31- اونه گایشیماس : ازشماخواهش میکنم
32- سی زا : نشستن به حالت دو زانو
33- آگورا: نشستن به حالت چهار زانو
34- تایماوت: وقت نگه داشتن
35- جی کان : وقت نگه دار
36- داچی : ایستادن
37- زنکوتسوداچی : ایستادن متمایل به جلو
38-کوکوتسوداچی : ایستادن متمایل به عقب
39- کوکو : خرمن
40- نكوآشی داچی : ایستادن پاگربه
41- نکو : گربه
42- سانچین داچی : ایستادن ساعت شنی
43- فودوداچی: آماده باش ایستادن
44- سوری آشی داچی : ایستادن مرغ ماهی خوار
45- سوری : مرغ ماهی خوار
46- تویوکو : ایستادن به حالت تیشه
47- یوی داچی : آماده ایستادن
48- کیباداچی : ایستادن پاباز نیمه نشسته
49- شیکوداچی: ایستادن به حالت کشتی سومو
50 - شوموکوداچی : حالت T شکل
51- کاکه: قلابی
52- کاکه داچی : ایستادن پاقلابی
53-هیسوکوداچی
54-هی کو داچی: ایستادن موازی
55- موسویی : ایستادن پنجه ها باز
56- اوچی هاچی جی داچی : ایستادن پنجه کبوتری
57- موروآشی داچی:ایستادن یک پا به جلو
58- توری : برگشتن به حالت اول59
59- جوگای : ایستادن
60- جوگای : از تاتمی خارج شدن
61-کای تن: چرخیدن دورزدن
62-ساگاری :عقب نشینی
63- مواته : برگشتن 180 درجه
64- کوجو : برگشتن 90 درجه
65-يون جو كو: برگشتن 45 درجه
66- میگی : راست
67- هیداری : چپ
68- سایو :طرفین
69- یوکو : پهلو
70- مای :جلو
71- اوشیرو : پشت سر
72- اورا :پشت
73- شومن : روبرو
74- شومنی ری : احترام به روبهر
75- شیتا: از پایین به بالا
76- اوروشی : ازبالا به پایین
77- اوچی : از داخل به خارج
78- سوتو: ازخارج به داخل
79- جودان : بالا
80- چودان : وسط
81- گدان : پائین
82- بارای : رد کردن
83- اوکه :دفاع
84- آگو : چانه
85- آتاما :سر
86- اتاماسوكي :ضربه با مشت به سرحريف
87 - كانمن :صورت
88- كوبي :گردن
89- ساکوتسو : استخوان تر قوه
90- کوته : ساعد
91- کوکن : قوس مچ
92-هیراکوته :پشت ساعد
93- اوراکوته : قسمت پائین ساعد
94- اوموته کوته : قسمت پائین ساعد
95-هیراکن:داخل دست با انگشتان نیمه بسته
96- تتسوئی:تیغه خارجی دست حالت مشت
97- نوکیته: انگشت
98- ایپون نو کیته :ضربه با یک انگشت
99- نی هون نوکیته :ضربه با دو انگشت
100- یوهان نوکیته : ضربه با چهار انگشت
101-شوتو : تیغه خارجی دست
102-های تو : تیغه داخلی دست
103-هی شو : پشت دست
104- شوتی : کف دست
105-اشی : هل دادن
106-شوتی اشی :هل دادن با کف دست
107-اوراکن : پشت مشت
108- سیکن : برآمدگی روی مشت شاخ کرگدن
109- هیچی : آرنج
110- هیزو : کمر
111- کین :بیضه
112- گری : لگن
113-هیزا :زانو
114- آشی پا
115- سونی : ساق پا
116- های سوکو : روی پا
117- تای سکو : تیغه داخلی پا
118- سوکوتو :تیغه خارجی پا
119- چوسوکو:سینه پا
120- کاکاتو :پاشنه پا
121- مواشی دورانی
122- مواشی گری :لگد دورانی
123- سوکی : ضربه مستقیم پیستونی شکل
124- ایچ : یک
125- نی: دو
126- سان : سه
127- شی چهار
128- گو : پنج
129- روکو:شش
130- شیچی : هفت
131-هاچی : هشت
132- کیو : نه
133- جو : ده
134-مورو: دوتا
135-موروته : دو دستی
136- اوبي :کمر بند کاراته
137- شیرو: سفید
138- آئو:آبی
139- کرو :زرد
140- آکا :قرمز
141- میدوری: سبز
142- کاچی : قهوه ای
143- کورو : سیاه
144- یازومه :راحت
145- یامه: قطع ، تمام
146- سوكو: شروع مجدد
147- هاجيمي: شروع
148- زوكو: ادامه دادن در مسابقه
149- هانته: اعلام رای نهائی
150- ماکسو: چشمها بسته
151- ماکسو یامه: چشمها باز
152- ذن: تمرکز
153- کیای: فریاد
154- موگوری: انجام تکنیکها بدون شمارش
155- یوگوری: انجام تکنیکها بدون شمارش
156- کیاراته: اعلام کیای
157- کامائه: گارد
158- گامائته: گارد گرفتن
159- کیاکو: مخالف
160- مایته: دست موافق
161- اسکوات: نشستن و برخاستن
162- هی کی ته: دست عکس العمل
163- کاتا: فرم ، قالب
164- اوراکاتا: انجام کاتا با چرخش 180
165- کی هون: تکنیک
166- کی هون نوکاتا: تکنیکهای زنجیره ای
167- ایتو: جنگ
168- ایپون: تک ، یک امتیاز
169- نی هون: دوتا
170- سمبون: سه تا
171- سای کای: سه مرتبه
172- یوهون: چهارتا
173- گوهون: پنج تا
174- کمیته: مبارزه
175- جیوکمیته: مبارزه آزاد
176- ایپون کمیته: مبارزه تک ضربه ای
177- سمبون کمیته: مبارزه سه قدمی
178- گوهون کمیته: مبارزه 5 قدمی
179- شورره: سریعتروقویتر کارکردن
180- که آگه: مفصل بالا رونده
181- ایبوگی: تنفس
182- میزو: ندیدیم
183- میتومیزو: چیزی نبود
184- کی مه: نفوذ
185- کومی: فشاری
186- کی کن: غیبت کردن حریف در مسابقه
187- چوئی: خطای کوچک
188- هانسوکو: خطا
189- جن تن: خطای متوسط
190- شیکاک: خطای خیلی بزرگ ، اخراج
191- شیای:مسابقه
192- شیای شوریو: اتمام مسابقه
193- شیای شوریوآکاشو:بعدازمسابقه بایکدیگردست دادن
194- هی کی واکه: مساوی ، برابر
195- چوریتسوفومی: برابر ، مساوی
196- یاکوسوکو: قائده ، قانون
197-یاکوسوکوایپون کمیته: کمیته یک ضربه ای باگاردآزاد
198- آوازاته: جمع بستن
199- آکوشو: دادن دو حریف
200- نوکی ته: انگشت
201- کی کو: مجموعه نوک انگشتان
202- اویابی: شست دست
203- هیتوساشی یوبی: انگشت سبابه
204- نایوبی: انگشت وسط
205- کوسوری یوبی: انگشت انگشتر
206- کویوبی: انگشت کوچک
207- توهو:فاصله بین انگشت شست وسبابه
208- ریوتوکن: بند دوم انگشت
209- هیتوساشی یوبی ایپون کن: مفصل دوم انگشت سبابه
210- تاکایوبی ایپون کن: بند دوم انگشت وسطموضوع‌های مرتبط با این موضوع...
آیا میدانید کاراته چیست؟
دبیر فدراسیون کاراته: هنوز به دنبال جذب اسپانسر هستیم
عنوان قهرمان کاراته کشور از آن یزد شد
رشته رزمی کمپو کاراته
کیوکوشین کای کاراته
کتاب آموزش کاراته به زبان ساده
عمرطولانی‌تر، با کاراته
آیا میدانید کاراته چیست؟
تاریخچه کاراته
تفاوت کن شین کان کاراته با دیگر سبکها

۸-۸-۱۳۸۹ ۰۷:۱۹ صبح
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ

ارسال پاسخ 

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
پرش به انجمن:


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  استعفا و جنجال دوباره در فدراسیون جودو زندگی کن 0 746 ۲۴-۷-۱۳۹۲ ۰۴:۰۷ صبح
آخرین ارسال: زندگی کن
  کاظم ساريخاني درگذشت سالار آذربايجان 0 838 ۱۹-۷-۱۳۹۲ ۰۹:۰۱ صبح
آخرین ارسال: سالار آذربايجان
  آیا میدانید کاراته چیست؟ NINJA_KNIGHT 1 1,373 ۱۳-۷-۱۳۹۲ ۰۷:۱۶ عصر
آخرین ارسال: دختر بابلی
Thumbs Up ۱۰ نکته در مورد «بروس لی» که شاید نمی‌دانید زندگی کن 2 3,983 ۲۹-۶-۱۳۹۲ ۰۶:۳۵ عصر
آخرین ارسال: saravali
  دبير فدراسيون جودو استعفا کرد سالار آذربايجان 0 743 ۲۶-۶-۱۳۹۲ ۱۰:۵۳ عصر
آخرین ارسال: سالار آذربايجان


درباره ایران فروم

تالار گفتگوی ایرانیان از سال 1387 هجری شمسی فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون با بیش از 850.000 کاربر ثابت بزرگ ترین تالار گفتگوی فارسی زبان در جهان می باشد.

برای سفارش تبلیغات در ایران فروم کلیک کنید

لینک دوستان

لینک دوستان

لینک دوستان